Zajednica sportskih udruga Općine Lovran

Naziv udruge / saveza: Zajednica sportskih udruga Općine Lovran
OIB: 97147327634
Adresa: Šetalište M. Tita 84, 51415 Lovran
Telefon
Fax: ivica.skec@ri.t-com.hr-dopred
E-mail: matulja.tin@gmail.com
WWW
Predsjednik: Tin Matulja
Dopredsjednik: Ivica Škec 
Tajnik: Nataša Pavičević

Tin Matulja

Predsjednik

Ivica Škec

Dopredsjednik

Nataša Pavičević

Tajnica