Savez sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ

Naziv udruge / saveza: Savez športske rekreacije "Šport za sve" PGŽ
OIB: 07952209210
Adresa: Štangerova 48, 51410 Opatija
Telefon: 271-757
Fax
E-mail:
WWWsportzasvepgz.wordpress.com
Predsjednik: Mladen Pokrajčić
Dopredsjednik: Davorin Klobučar
Tajnik: Dalibor Korenić

Mladen Pokrajčić

Mladen Pokrajčić

Predsjednik
Dalibor Korenić

Dalibor Korenić

Tajnik
Razgibavanje