Riječki akademski sportski savez

Naziv udruge / saveza: Riječki akademski sportski savez
OIB: 37016703764
Adresa: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
E-mail:

Viktor Moretti

Predsjednik

Roberta Dragičević

Tajnica

Tamara Puschmann

Dopredsjednica
Trekking