Riječki športski sveučilišni savez

Naziv udruge / saveza: Riječki športski sveučilišni savez
OIB: 37016703764
Adresa: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Telefon: 406 553
Fax: 406553
E-mail:

Predsjednik: Viktor Moretti
Tajnica: Tamara Puschmann
Tajnik: Matej Beriša

Viktor Moretti

Predsjednik

Tamara Puschmann

Tajnica

Matej Beriša

Tajnik
Trekking