Zajednica sportova Grada Vrbovsko

Naziv udruge / saveza: Zajednica sportova Grada Vrbovsko
OIB: 33879292931
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 20A, 51326 Vrbovsko
Telefon
Fax
E-mail: sein.brinjak@gmail.com
WWW
Predsjednik: Šein Brinjak
Dopredsjednik
Tajnik: Ivica Brozović

Šein Brinjak

Predsjednik

Ivica Brozović

Tajnik