Atletski savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Atletski savez Primorsko-goranske županije
OIB: 22781931989
Adresa: Portić 1, 51000 Rijeka
Telefon: 261 110
Fax: 265 008
E-mail: atletskisavezpgz@gmail.com

Tijana Pavičić

Tijana Pavičić

Predsjednica

Andrej Majer

Tajnik
Atletika