Zajednica sportova Grada Malog Lošinja

Naziv udruge / saveza: Zajednica sportova Grada Malog Lošinja
OIB: 58346241998
Adresa: Omladinska 10, Mali Lošinj
E-mail: mailto:darinmagazin@gmail.com

Darin Magazin

Predsjednik