Boksački savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Boksački savez Primorsko-goranske županije
OIB: 57929445575
Adresa: Milutina Barača 16b, 51000 Rijeka
Telefon
Fax
E-mail: antevicevic@yahoo.com
WWW
Predsjednik: Ante Vičević
Dopredsjednik: Stipe Blažević, Zoran Kralj
Tajnik:

Ante Vičević

Ante Vičević

Predsjednik

Stipe Blažević

Dopredsjednik

Zoran Kralj

Dopredsjednik
Boks