Savez za športski ribolov na moru PGŽ

Naziv udruge / saveza: Savez za športski ribolov na moru PGŽ
OIB: 64815881167
Adresa: Brajda 10/1, , 51000 Rijeka
Telefon: 211- 603
Fax: 211- 603
E-mail:
Predsjednik: Branko Cvitković
Tajnik: Adriano Rumora

Branko Cvitković

Predsjednik
Adriano Rumora

Adriano Rumora

Tajnik
Ribolov