Triatlon savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Triatlon savez Primorsko-goranske županije
OIB: 31891959562
Adresa: Podkoludricu 2, 51000 Rijeka
Telefon
E-mail:
WWW
Predsjednik: Nenad Šimičić
Dopredsjednik: Franko Faustini
Tajnik: Agata Begić

Nenad Šimičić

Nenad Šimičić

Predsjednik
Franko Faustini

Franko Faustini

Dopredsjednik

Agata Begić

Tajnik
Triatlon