Savez školskih sportskih društava PGŽ

Naziv udruge / saveza: Savez školskih sportskih društava PGŽ
OIB: 51433223098
Adresa: Jadranski trg 4/3, 51000 Rijeka
Telefon: 332-411
Fax: 313-375
E-mail:
WWW: www.savezssd-pgz.hr
Predsjednik: Davor Juriša
Dopredsjednik: Toni Žitko, Ljiljana Turina-Bujanović
Tajnik: Igor Marjanović

Davor Juriša

Davor Juriša

Predsjednik

Ljiljana Turina-Bujanović

Dopredsjednica

Toni Žitko

Dopredsjednik
Igor Marjanović

Igor Marjanović

Tajnik