Savez školskih sportskih društava PGŽ

Naziv udruge / saveza: Savez školskih sportskih društava PGŽ
OIB: 51433223098
Adresa: Jadranski trg 4/3, 51000 Rijeka
E-mail: savezssdpgz@gmail.com
 

Davor Juriša

Predsjednik

Ljiljana Turina-Bujanović

Dopredsjednica

Toni Žitko

Dopredsjednik

Igor Marjanović

Tajnik