Karate savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Karate savez PGŽ
OIB: 33964463188
Adresa: Verdijeva 11/3, 51000 Rijeka
Telefon: 642-496
Fax: 642-496

Predsjednik: Namik Dizdarević
Dopredsjednik
Tajnik: Miroljub Berak

Namik Dizdarević

Namik Dizdarević

Predsjednik

Miroljub Berak

Tajnik
Karate