Ostali dokumenti

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o sportu -NN 141/22

Nacionalni program športa 2019. – 2026. (NN 69/2019)

Zakon o udrugama od 1.10.2014. g.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama NN 98/2019

Zakon o sportskoj inspekciji

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima 

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Porezni propisi


Hrvatski olimpijski odbor

Olimpijska povelja 2015.

Autonomija olimpijskog i sportskog pokreta
Nomenklatura sportova i sportskih grana 2019

Primorsko-goranska županija

Pravilnik o nagrađivanju kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih postignuća

Sportaši i obrazovanje
Karijera nakon sportske karijere

Misljenje Nacionalnog vijeca za sport
Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša 2009 - EU Guidelines on Dual Career
NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA KARIJERE NAKON SPORTSKE KARIJERE – prijedlog