Boćarski savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Boćarski savez PGŽ
OIB: 67087096843
Adresa: Frana Matkovića 1/A, 51000 Rijeka
Telefon: 437-669
Fax: 437-669
E-mail: info@bocarski-savez-pgz.hr
WWW: www.bocarski-savez-pgz.hr
Predsjednik: Miljenko Butković
Dopredsjednik: Ivan Sušanj
Tajnik: Nives Jelovica

Miljenko Butković

Miljenko Butković

Predsjednik

Ivan Sušanj

Dopredsjednik
Nives Jelovica

Nives Jelovica

Tajnica
Boćanje