Boćarski savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Boćarski savez PGŽ
OIB: 67087096843
Adresa: Frana Matkovića 1/A, 51000 Rijeka
E-mail: info@bocarski-savez-pgz.hr
www.bocarski-savez-pgz.hr
 

Miljenko Butković

Predsjednik

Ivan Sušanj

Dopredsjednik

Nives Jelovica

Tajnica
Boćanje