Plivački savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Plivački savez PGŽ
OIB: 86329417103
Adresa: Podkoludricu 2, 51000 Rijeka
E-mail:

Dalibor Krebelj

Predsjednik

Robert Dorčić

Dopredsjednik

Vanja Doboviček

Tajnik
Plivanje