Plivački savez PGŽ

Naziv udruge / saveza: Plivački savez PGŽ
OIB: 86329417103
Adresa: Podkoludricu 2, 51000 Rijeka
Telefon: 0989045889
Fax: 621-915
E-mail:

Predsjednik: Karlo Kalajzić
Dopredsjednik: Mladen Jovanović

Karlo Kalajzić

Karlo Kalajzić

Predsjednik

Mladen Jovanović

Dopredsjednik
Plivanje