Proglašeni najbolji sportaši PGŽ u 2013. godini

NAJUSPJŠNIJA SPORTAŠICA 
Ana Znaor – Kickboxing klub Sušak

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ
Leo Brnić – Boćarski klub Vargon

NAJUSPJEŠNIJA ŽENSKA SENIORSKA EKIPA
Kuglački klub Mlaka

NAJUSPJEŠNIJA MUŠKA SENIORSKA MOMČAD
Vaterpolo klub Primorje EB

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA JUNIORKA
Sara Kolak – Atletski klub Kvarner

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ JUNIOR 
Boran Berak – Karate klub Tad Rijeka

NAJUSPJEŠNIJA ŽENSKA JUNIORSKA EKIPA
Klub sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris

NAJUSPJEŠNIJA MUŠKA JUNIORSKA MOMČAD
Veslački klub Jadran – osmerac

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA KADETKINJA 
Lana Zbašnik – Ski klub Rijeka

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ KADET
Matej Uremović – Boksački klub Rijeka

NAJUSPJEŠNIJA ŽENSKA KADETSKA EKIPA
Ženski rukometni klub Zamet

NAJUSPJEŠNIJA MUŠKA KADETSKA MOMČAD
Vaterpolo klub Primorje EB

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠI U KATEGORIJI OSOBA S INVALIDITETOM
Športsko rekreativni klub slijepih Rijeka

POSEBNA PRIZNANJA ZA POSTIGNUTE SPORTSKE REZULTATE U 2013. g.

EKIPE

Hrvatski akademski odbojkaški klub Rijeka    SEN                
Hrvatski nogometni klub Rijeka                        SEN
Streljački klub Lokomotiva                               SEN
Streličarski klub Rijeka                                     JUN
Rukometni klub Zamet                                       KAD

POJEDINCI

Snježana Pejčić           SEN         Streljački klub Lokomotiva
Azra Saleš                    SEN          Karate klub Opatija
Ivona Tubić                   SEN          Karate klub Volosko
Ema Kajić                     SEN          Gimnastički klub Vita
Saša Gerbec                 SEN          Plivački klub Primorje CO
Tomislav Muhvić          SEN          Auto i karting klub Petar Klepac
Luka Mrakovčić           JUN          Rukometni klub Zamet
Marin Buneta                JUN          Muški rukometni klub Kozala
Vlado Matanović          JUN          Muški rukometni klub Kozala
Kristijan Bećiri             JUN          Rukometni klub Crikvenica
Edi Dadić                      JUN          Trkačko skijaški klub Ravnogorac
Bruno Brovet                JUN          Športsko ribolovna udruga Čabranka
Nika Deša                     KAD          Karate klub Ri-Croatia
William Vukelić            KAD          Ski-klub Kvarner 2001
Antonio Mataković       KAD          Gimnastički klub Rijeka

PRIZNANJA NAJUSPJEŠNIJIM SPORTSKIM DJELATNICIMA U 2013.

Miroljub Berak, Karate klub Tad Rijeka
Željko Tonković, Vaterpolo klub Primorje EB  

ŠKOLSKI SPORT

NAJUSPJEŠNIJE ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO OSNOVNIH ŠKOLA 
Osnovna škola Kozala, Rijeka                                     
Školsko sportsko društvo “Kozala”

NAJUSPJEŠNIJE ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO SREDNJIH ŠKOLA 
Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka                      
Školsko sportsko društvo “Dominik Savio”

NAJUSPJEŠNIJI ŠKOLSKI SPORTSKI DJELATNIK 
Igor Cvitan, Školsko sportsko društvo “Kozala”      

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA JE NAJVIŠE ULAGALA U PROGRAME SPORTA I SPORTSKU INFRASTRUKTURU U 2013. g.

Grad Opatija