čet 15/06/2023

Natječaj sportske fotografije 2023.

ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
i HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA
u suradnji sa:

  • Sportskom zajednicom Istarske županije (HR)
  • Savezom sportova Unsko-sanskog kantona (BiH)
  • Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo Mesto – Dolenjska regija (SLO)
  • Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije (HR)

raspisuju 15. lipnja 2023.
NATJEČAJ – CONTEST – NATEČAJ
za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije
(upload photos – online formprenesi fotografije)

Pravila natječaja:

• na natječaju mogu sudjelovati amaterski i profesionalni fotografi bez ograničenja,
• fotografije moraju biti snimljene od 5.11.2022. do 31.10.2023. g.,
• autor može prijaviti do 12 fotografija, ali najviše tri rada iz istog sporta, osim u atletici (najviše 3 fotografije iste discipline),
• autor može prijaviti dodatno do tri (3) fotografije na temu fair playa odnosno fotografije koje prenose poruku fair playa i etičnosti u sportu, prijavu i predaju fotografija potrebno je izvršiti
• putem online obrazac dostupnog na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ (www.sport-pgz.hr)
• fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine
• fotografije / datoteke / ne veće od 5 MB, rezolucije 300 dpi,
• fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/,
• obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja,
• nazivi fotografija poput „Bez naslova“ ili „Untitled“ ili automatska imena koja generira fotoaparat nisu prihvatljivi
• prijavljene fotografije ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, imena,
logotipe, watermarkove ili slično,

krajnji rok dostave fotografija je 3. studeni 2023. g.
Prosudbeno povjerenstvo (žiri):
Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i organizatora.
Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.

Nagrade i priznanja:

prvo mjesto – zlatna medalja 500 EUR
drugo mjesto – srebrna medalja 300 EUR
treće mjesto – brončana medalja 200 EUR
nagrada u kategoriji fair playa 300 EUR
nagrada (u naravi) za najboljeg mladog autora (autor na dan zaprimanja fotografija ima manje od 21 godinu)
diplome za izvrsnost
Jedan autor može primiti samo jednu nagradu

Katalog izložbe:
Organizatori će izdati katalog i dostaviti ga svim sudionicima

Autorska prava:
• fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe poput izrade kataloga, plakata izložbe, sportskog godišnjaka, kalendara i ostalih publikacija izdanih od strane organizatora te objave na Internet stranicama i društvenim mrežama organizatora. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe, autora i sporta u cjelini,
• organizatori izložbe mogu koristiti prijavljene fotografije za potrebe popularizacije sporta, provedbe olimpijskih načela te aktivnosti usmjerenih promociji kulture i umjetnosti u funkciji sporta,
• moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će poštivana,
• sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za autentičnost i sadržaj prijavljenih fotografija,
• sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja.

Objava rezultata:
• rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ,
• autori će biti obaviješteni e-mailom do kraja studenog 2023. g.

Zaštita osobnih podataka:
• popunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem fotografija autor daje suglasnost organizatoru natječaja za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja sportske fotografije 2023.,
• podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te obavještavanje sudionika o ishodu natječaja i obavijestima vezanim uz otvaranje izložbe te nagrada autorima,
• prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani.

Izložba najboljih radova:
• organizatori će nakon zaključenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na foto izložbi koja će biti organizirana početkom prosinca 2023. g. u Rijeci,
• mjesto i točno vrijeme održavanja izložbe odredit će se naknadno. Izložba, osim u Rijeci, može biti postavljena i u drugim mjestima Hrvatske te zemljama suradnika.

Glavni pokrovitelji izložbe:
Primorsko-goranska županija
Hrvatska olimpijska akademija

Pokrovitelji izložbe:
Hrvatski olimpijski odbor
Ministarstvo turizma i sporta RH

Suradnik u projektu:
Fotoklub Rijeka