Please turn ON Javascript for full user experience.

Specijalisti sportske medicine u PGŽ

Popis djelatnih specijalista medicine rada i sporta u Primorsko-goranskoj županiji

Br Ime i prezime Ustanova/Ordinacija Adresa Telefon e-mail
1 Antonio Šimundić  Privatna ordinacija  Rijeka, Riva 16  051 322 521
simundica@gmail.com
2 Hrvoje Lalić  Dom  zdravlja  PGŽ Rijeka, I. Marinkovića 11  051 651 600 hlalic@net.hr
3 Jadranka Božin Juračić Privatna ordinacija   Rijeka, I. Marinkovića 11 051 336 499 jadranka.bozinjuracic@ ri.htnet.hr
4 Ksenija Peloza Martinac Poliklinika Sunce Rijeka, Riva 8  051 205 400 ksenija.pelozamartinac@ sunce.hr
5 Mirjana Blažević  Dom Zdravlja Rijeka, I. Marinkovića 11 051 651 600 Mirjana.blazevic@ri.t-com.hr
6 Mladen Schubert  Poliklinika  Rijeka, Trpimirova 2/1 051 352 460 provitaschubert@hi.t-com.hr
7 Neven Varljen  UZZS Medris Rijeka, Riva 16
Matulji, Cesta dalmatinskih brigada 30b
051 322 521
051 690 276
varljen@gmail.com
8 Tea Tudor Pavlić  UZZS Pavlić  Rijeka, Dolac 3 051 335 259 tea.tudor.pavlic@gmail.com
9 Tomislav Furlan  UZZS Adria Medic   Delnice, Supilova 20 091 4861001 tomislav.furlan@gmail.com
10 Neven Martinović Privatna ordinacija Rijeka, Z. Petranovića 5 091 2011217
dr.martinovicneven@gmail.com
Print Friendly