Please turn ON Javascript for full user experience.

Specijalisti sportske medicine u PGŽ

Popis djelatnih specijalista medicine rada i sporta u Primorsko-goranskoj županiji

Br Ime i prezime Ustanova/Ordinacija Adresa Telefon e-mail
1 Antonio Šimundić  Privatna ordinacija  Rijeka, Riva 16  051 322521
simundica@gmail.com
2 Hrvoje Lalić  Dom  zdravlja  PGŽ Rijeka, I. Marinkovića 11  051 322359
hrvoje.lalic@domzdravlja-pgz.hr
3 Jadranka Božin Juračić Privatna ordinacija   Rijeka, I. Marinkovića 11 051 336499 jadranka.bozinjuracic@ ri.htnet.hr
4 Ksenija Peloza Martinac Poliklinika Sunce Rijeka, Riva 8  051 205400 ksenija.pelozamartinac@ sunce.hr
5 Mirjana Blažević  Dom zdravlja PGŽ
Opatija, Stube dr. V. Ekl 1
051 272308
mirjana.blazevic@domzdravlja-pgz.hr
6 Mladen Schubert  Poliklinika  Rijeka, Trpimirova 2/1 051 352460 provitaschubert@hi.t-com.hr
7 Neven Varljen  UZZS Medris Rijeka, Riva 16
Matulji, Cesta dalmatinskih brigada 30b
051 322521
051 690276
varljen@gmail.com
8 Tea Tudor Pavlić  UZZS Pavlić  Rijeka, Dolac 3 051 335259 tea.tudor.pavlic@gmail.com
9 Tomislav Furlan  UZZS Adria Medic   Delnice, Supilova 20 091 4861001 tomislav.furlan@gmail.com
10 Neven Martinović Privatna ordinacija Rijeka, Z. Petranovića 5 091 2011217
dr.martinovicneven@gmail.com
11 Ester Samaržija Ivanovski Dom zdravlja PGŽ Rijeka, V. Bubnja 1 091 2518208 ester.ivanovski@domzdravlja-pgz.hr
Print Friendly, PDF & Email