Popis obrazaca

A1 – Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – pravilnik o financiranju javnih potreba
A2 – Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – odluka o načinu raspodjele sredstava
A3 – Ogledni obrazac za godišnji plan natječaja
A4 – Ogledni obrazac teksta javnog natječaja
A5 – Ogledni obrazac uputa za prijavitelje
A6 – Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
A7 – Ogledni obrazac za procjenu kandidata za povjerenstvo
A8 – Ogledni obrazac baze ocjenjivača
A9 – Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za ocjenjivanje
A10 – Ogledni obrazac izjave o nepristranosti i povjerljivosti
A11 – Ogledni obrazac sporazuma za podugovaranje provedbe svih ili pojedinih elemenata postupka financiranja
 
B1 – Ogledni obrazac opisa programa ili projekta
B2 – Ogledni obrazac proračuna programa ili projekta
B3 – Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
B4 – Ogledni obrazac izjave o partnerstvu
B5 – Ogledni obrazac životopisa
B6 – Ogledni obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi programa ili projekta
B7 – Ogledni obrazac izjave o financiranim projektima
B8 – Ogledni obrazac izjave izvoditelja aktivnosti
B9 – Ogledni obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijava
B10 – Ogledni obrazac ugovora o financiranju
B11 – Ogledni primjer pisma neuspješnim prijavite​ljima
B12 – Ogledni primjer pisma prijaviteljima na rezervnoj listi
 
C1 – Ogledni obrazac za provedbu terenskog posjeta
C2 – Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta
C3 – Ogledni obrazac financijskog izvještaja projekta
C4 – Ogledni obrazac zahtjeva za isplatu sredstava