Please turn ON Javascript for full user experience.

Usvojen Nacrt prijedloga nacionalnog programa sporta 2019. – 2026.

Vlada Republike Hrvatske jučer je na sjednici usvojila Nacrt prijedloga nacionalnog programa sporta 2019. – 2026.  te ga je uputila u proceduru u Hrvatski sabor. To je prvi  strateški akt planiranja u području športa od osamostaljenja Republike Hrvatske, a donosi se na razdoblje od osam godina. Nacrt prijedloga nacionalnog programa športa sadrži 6 općih i 19 posebnih ciljeva te 62 mjere koje će osigurati učinkovitiji sustav športa kroz donošenje kategorizacije športova i kriterija financiranja športskih programa, ali i provođenje analize poreznog sustava koji ima direktan ili indirektan utjecaj na šport uz prijedlog novih poreznih mjera. Zatim, veću aktivnost građana kroz poticanje programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja na svim razinama te će riješiti pitanje obuke neplivača kroz projekt Hrvatska pliva. Osigurat će kvalitetniju skrb o športašima kroz poticanje dual-karijere športaša, osiguravanje jedinstvene stipendije na državnoj razini za vrhunske športaše I. i II. kategorije te podmirivanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrhunske športaše I. kategorije.

Ova strategija definira i sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom kroz uspostavljanje mreže športskih građevina, ali i sustavno ulaganje u športsku infrastrukturu, zatim skrb o stručnim kadrovima u športu sufinanciranjem školovanja i osposobljavanja stručnih kadrova te bolji sustav upravljanja u športu uspostavljanjem javnih registara u športu kroz Nacionalni informacijski sustav u športu kako bi se znalo realno stanje u svim područjima športa te sukladno tome jačali kapaciteti.

Print Friendly, PDF & Email