Please turn ON Javascript for full user experience.

Tjedan sportskog usavršavanja PGŽ

Materijali sa radionica:

Sportska psihologija – 17.9.2018.
Mentalno zdravlje i ozljede u sportu

Osnove i specifičnosti prehrane djece i mladih sportaša – 18.9.2018.
Osnove prehrane djece sportaša
Specifičnosti prehrane djece sportaša

Radionica s prikazom prve pomoći na terenu – 19.9.2018.
Prva pomoć na sportskim borilištima

Uzroci, prevencija i oporavak kod sindroma pretreniranosti – 20.9.2018.
Sindrom pretreniranosti

Rame – prevencija ozljeda u trenažnom procesu – 20.9.2018.
Impingement fenomen ramena

Mehanizam nastanka ozljeda – 21.9.2018.
Ozljede u sportu – prevencija

Print Friendly, PDF & Email