Please turn ON Javascript for full user experience.

Strategija sporta PGŽ

Dana 14. 7. 2016 g. na županijskoj je skupštini jednoglasno podržano usvajanje Strategije razvoja sporta PGŽ za razdoblje od 2016. – 2020. g. Izrada dokumenta započela je 2014. godine, a obuhvatila je značajnije djelatnosti u okviru županijskog sporta. Karakteristike Strategije su uključenost velikog broja sudionika u sportu, korelacija s Razvojnom strategijom županije za isto vremensko razdoblje te ostalim strateškim dokumentima, detaljna analiza stanja najvažnijih sportskih djelatnosti, ukazivanje na razvojne probleme i potrebe sporta te stvaranje kvalitetne podloge za daljnje financiranje sporta.
U narednom se periodu očekuje izrada akcijskog plana koji će sukladno strateški postavljenim ciljevima detaljnije razraditi mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti te definirati nositelje istih kako bi se riješili akutni problemi županijskog sporta.

Dokument s prilozima nalazi se u nastavku.

Usvojena strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016 – 2020 s prilozima

Print Friendly, PDF & Email