Please turn ON Javascript for full user experience.

Strategija sporta PGŽ

Dana 14. 7. je na županijskoj skupštini jednoglasno podržano usvajanje Strategije razvoja sporta PGŽ za razdoblje od 2016. – 2020. g. Izrada dokumenta započela je 2014. godine, a obuhvatila je značajnije djelatnosti u okviru županijskog sporta. Karakteristike Strategije su uključenost velikog broja sudionika u sportu, korelacija s Razvojnom strategijom županije za isto vremensko razdoblje te ostalim strateškim dokumentima, detaljna analiza stanja najvažnijih sportskih djelatnosti, ukazivanje na razvojne probleme i potrebe sporta te stvaranje kvalitetne podloge za daljnje financiranje sporta.
U narednom se periodu očekuje izrada akcijskog plana koji će sukladno strateški postavljenim ciljevima detaljnije razraditi mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti te definirati nositelje istih kako bi se riješili akutni problemi županijskog sporta.

Dokument s prilozima nalazi se u nastavku.

Usvojena strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016 – 2020 s prilozima

Print Friendly