Please turn ON Javascript for full user experience.

Riječ predsjednika

 Slobodan Gračaković, predsjednik    Zajednica športova Primorsko-goranske županije počela je ponovno
djelovati nakon održane izvanredne skupštine 2.7.04. godine. U tom razdoblju stvoreni su zahvaljujući u prvom redu pomoći i razumijevanju Primorsko-goranske županije osnovni kadrovski, prostorni i materijalni uvjeti za djelatnost Zajednice.
Osnovni cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi :

  • razvitku i promicanju športa na području županije.
  • poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva.
  • razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži te športsko rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba
  • promicanju odgojnih funkcija športa i širenje olimpijskih ideala

Tijekom ove godine Zajednica je izvršila vrednovanje programa i  distribuciju sredstava za programe iz područja:

  • Stručne djelatnosti
  • Izdavačke djelatnosti
  • Potpore školama športova
  • Sufinanciranje županijskih športskih saveza 

     Osnovni zadatak Zajednice u sljedećem razdoblju bit će procjena  trenutnog stanja i određivanja prioriteta u financiranju onih programa za koje procijenimo da su najvažniji ili da će najviše pridonijeti razvitku športa u županiji.

     Zavidna masovnost športa u našoj županiji, u kojem djeluje oko 600 klubova i športskih udruga te oko 80 školskih športskih klubova čija se športska aktivnost većinom manifestira kroz djelatnost županijskih športskih saveza (21) predstavlja solidne temelje za svekoliki  napredak športa.

     Brojni klubovi i športske udruge omogućavat će širenje i razvitak športa ali što je daleko važnije oni će biti važni činioci zdravstvenog i odgojnog utjecaja .

     Otvaranjem ovih stranica pokušavamo olakšati komunikaciju i povećati informiranost o djelatnosti zajednice. Smatramo da je to najefikasniji način kontaktiranja sa tako velikim brojem športske djelatnosti. One ujedno znače i poziv na suradnju i nastojanje da ostvarimo što bolji međusobni kontakt i otvorenost za prijedloge koji će unaprijediti djelatnost zajednice.
 
    Ujedno koristim priliku da u ime Izvršnog odbora Zajednice pozdravim sve športaše i športske djelatnike i da im zahvalim na njihovim trudu zalaganju i športskim rezultatima.

 
Slobodan Gračaković, prof.

Print Friendly, PDF & Email