Planinarenje osoba s invaliditetom

U čarima planinarenja moći će uživati i osobe s invaliditetom.

 

planinarenje invalidiNositelj programa: Savez sportske rekreacije “Sport za sve” PGŽ 
Početak: 10:30
Voditelj: Denis Korenić
Prijave: Info pult Festivala
Ruta za pješačenje osoba s invaliditetom biti će prilagođena psihofizičkim mogućnostima sudionika.