Please turn ON Javascript for full user experience.

Proširen popis korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport Tomislav Družak donio je Izmjenu odluke o dodjeli potpore kojom se proširuje popis pravnih osoba u sustavu športa koje imaju pravo potpore. Izmjenom Odluke omogućuje se prijava i drugim športskim udrugama osim do sada obuhvaćenih klubova, športskih saveza na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave te športskih zajednica. Sada na prijavu za potporu, sukladno članku 14. Zakona o sportu, pravo ostvaruju i udruge športske rekreacije, koje su registrirane za neku od športskih djelatnosti poput univerzalnih športskih škola i drugih korisnih športsko-rekreativnih aktivnosti za građane. Vuše informacija na slijedećoj poveznici.

Print Friendly, PDF & Email