Please turn ON Javascript for full user experience.

Prijava ispita

Molimo Vas da originalnu prijavnicu predate profesoru na ispitu.

1. Naziv visokog učilišta

2. Matični broj studenta

3. Sportska specijalnost

4. Ime i prezime

5. E-mail

6. Naziv predmeta iz kojeg se prijavljuje ispit

7. Školska godina u kojoj je student odslušao predmet (npr. 2006/07)

8. Datum prijave (npr. 02.07.2007.)

9. Ispitni rok za koji prijavljuje ispit (npr. 02.07.2007.)

10. Redni broj polaganja ispita (npr. 1.)

11. Broj mobitela

12. Poruka referadi

Unesite tekst sa slike captcha

Print Friendly, PDF & Email