Please turn ON Javascript for full user experience.

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Športsko pravo”

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje Natječaj za upis treće generacije studenata na poslijediplomski specijalistički studij „Športsko pravo” u trajanju od četiri semestra.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija „Športsko pravo” stječe se zvanje i kompetencije specijalista športskog prava.

Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u športskom području u najširem smislu riječi, pravosuđu, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, kao samostalni eksperti iz područja športskog prava i dr.

1. UVJETI ZA UPIS

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučiliši studij prava, studij kineziologije, studij medicine, sveučilišni diplomski zdravstveni studij, sveučilišni diplomski studij forenzike, specijalistički diplomski  stručni  upravni  studij (120 ECTS)  ili neki  od njima srodnih studija.

 Pristupnici koji nisu završili  sveučilišni studij prava i specijalistički diplomski stručni upravni studij, nakon upisa i prije polaganja drugih ispita, dužni su odslušati predavanja iz predmeta Uvod u pravo.

 Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij prije polaganja drugih ispita dužni su odslušati predavanja iz predmeta Osnove metodologije znanstvenih istraživanja.

Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani.

2. BROJ UPISNIH MJESTA

Fakultet će upisati do 50 polaznika.

Prednost pri upisu imaju pristupnici s višom prosječnom ocjenom ostvarenom na prethodnom studiju

Nastava  za upisane studente održavat će se u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017., a izvodi se u dane vikenda.

3. ŠKOLARINA

Školarina po semestru iznosi 8.000,00 kuna.

Za troškove studija moguće je koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

4. ROKOVI ZA PRIJAVU

Prijave za upis primaju se do 5. svibnja 2017. godine.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Fakulteta (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 21000- Split, Domovinskog rata 8, s naznakom „Prijava za upis na „Športsko pravo”.

Prijave se mogu predati i u referadi za poslijediplomski specijalistički studij „Športsko pravo”.

5. DOKUMENTI ZA PRIJAVU

Uz prijavu je obvezno priložiti: diplomu  o završenom studiju ili ovjerenu presliku diplome, prijepis ocjena iz svih predmeta, rodni list, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, potvrdu o zaposlenju (ako je osoba zaposlena), pisanu izjavu o tome tko će plaćati školarinu (osobno, pravna osoba u kojoj je osoba zaposlena, stipendija i sl.).

6. OBAVIJESTI O STUDIJU

Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija  „Športsko pravo” dostupan je na veb stranici Fakulteta.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti u Referadi poslijediplomskog specijalističkog studija  „Športsko pravo”, na telefon: 021/393-568, mobitel: 0913935006, na e-mail sportpravo@pravst.hr  ili na  web adresi Fakulteta: http://www.pravst.hr

Obrazac Natječaja i prijava dostupni su u nastavku.
NATJECAJ (III. generacija) 2016-2017.

Print Friendly
PodijeliShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone