Please turn ON Javascript for full user experience.

Ostali dokumenti

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o sportu – pročišćeni tekst

Nacionalni program športa 2019. – 2026. (NN 69/2019)

Zakon o udrugama od 1.10.2014. g.

Zakon o sportskoj inspekciji

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima 

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Porezni propisi


HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Olimpijska povelja 2007.

Autonomija olimpijskog i sportskog pokreta
Nomenklatura sportova i sportskih grana 2014

Aktivne zajednice
Obrasci – PZ za program Aktivne zajednice 2019.
Pravila Aktivne zajednice

Od sportske škole do olimpijskih igara
Obrasci – PZ za program Od športske škole do OI 2019.
Pravila Od športske škole do OI

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Pravilnik o nagrađivanju kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih postignuća

SPORTAŠI I OBRAZOVANJE
KARIJERA NAKON SPORTSKE KARIJERE

Misljenje Nacionalnog vijeca za sport
Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša 2009
EU Guidelines on Dual Career
NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA KARIJERE NAKON SPORTSKE KARIJERE – prijedlog

Print Friendly, PDF & Email