Please turn ON Javascript for full user experience.

Obavijest o upisu pristupnika na rujanski rok SCIT-a

Studijski centar za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu objavio je Natječaj za upis pristupnika na izvanredni preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u rujanskom roku. Prijave će se vršiti u periodu od 1. – 6. 9. 2017. godine, a razredbeni postupak održat će se u subotu, 9. 9. 2017. godine. Dodatne informacije nalaze se u nastavku.

Dopis natječaj 2017-18 – RUJANSKI ROK
Natječaj -IZOBRAZBA TRENERA, izvanredni studij 2017.-2018
OBRASCI ZA PRIJAVU – Izobrazba trenera, izvanredni studij
PRIJEDLOG USTANOVA MEDICINE RADA
SAŽETAK – upute za prijavu 2017. IZOBRAZBA TRENERA – jesenski rok (kandidati koji su polagali državnu maturu)
SAŽETAK-upute za prijavu 2017. IZOBRAZBA TRENERA – jesenski rok (kandidati koji su srednju školu završili prije 2009.-10.)

Print Friendly
PodijeliShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone