Please turn ON Javascript for full user experience.

Natječaj sportske fotografije 2020.

ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
i
HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA

u suradnji sa

Sportskom zajednicom Istarske županije (HR)
Savezom sportova Unsko-sanskog kantona (BiH)
Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto – Dolenjska regija (SLO)
Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije (HR)

raspisuju

NATJEČAJ CONTEST  NATEČAJ  

za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije

(upload photos – online form – prenesi fotografije)

 

Pravila natječaja:

• Na natječaju mogu sudjelovati amaterski i profesionalni fotografi bez ograničenja.
• Fotografije moraju biti snimljene u 2019. g. i 2020. g. (zbog ograničenih mogućnosti snimanja fotografija u 2020. g. uzrokovanih pandemijom koronavirusa iznimno se prihvaćaju radovi snimljeni u 2019. g. pod uvijetom da nisu već prijavljeni na ovaj natječaj)
Autor može prijaviti neograničen broj fotografija, ali najviše tri rada (ili pojedinačne fotografije ili tri kolekcije) iz istog sporta, osim u atletici (najviše 3 fotografije iste discipline).
Kolekciju čine tri (3) fotografije i prihvaća se kao jedan rad. U prijavnici treba jasno i nedvosmisleno naznačiti kolekciju te označiti raspored svake pojedine fotografije unutar kolekcije. Autor može u programima za obradu fotografija sam napraviti montažu svojih fotografija u kolekciju.
• Autor može prijaviti do tri (3) fotografije na temu fair playa odnosno fotografije koje prenose poruku fair playa i etičnosti u sportu.
• Autor može prijaviti do tri (3) fotografije na temu “Sport u krizi”  odnosno fotografije koje na bilo koji način prenose atmosferu i szanje sporta za vrijeme pandemije koronavirusa.
• Prijavu i predaju fotografija potrebno je izvršiti putem online obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ (www.sport-pgz.hr).
• Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 5 MB, rezolucije 300 dpi.
• Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
• Krajnji rok dostave fotografija je 3. studeni 2020. g.

Prosudbeno povjerenstvo (žiri):

Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i organizatora.

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.

Nagrade i priznanja:

• Prvo mjesto – zlatna medalja 450 EUR
• Drugo mjesto – srebrna medalja 250 EUR
• Treće mjesto – brončana medalja 150 EUR
• Nagrada u kategoriji fair playa 250 EUR
• Nagrada u kategoriji “Sport u krizi” 150 EUR
• Nagrada (u naravi) za najboljeg mladog autora
(autor na dan zaprimanja fotografija ima manje od 21 godinu)
• 5 pojedinačnih diploma za izvrsnost

Katalog izložbe:

Organizatori će izdati katalog u digitalnom formatu i dostaviti ga svim sudionicima natječaja na e-adresu navedenu u prijavnici.

Autorska prava:

• Fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe poput izrade kataloga, plakata izložbe, sportskog godišnjaka i ostalih publikacija izdanih od strane organizatora te objave na Internet stranicama organizatora. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe, autora i sporta u cjelini,
• Organizatori izložbe mogu koristiti prijavljene fotografije za potrebe popularizacije sporta, provedbe olimpijskih načela te aktivnosti usmjerenih promociji kulture i umjetnosti u funkciji sporta,
• Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će poštivana,
• Sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za autentičnost i sadržaj prijavljenih fotografija,
• Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja.

Objava rezultata:

• Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ.
• Autori će biti obaviješteni e-mailom do kraja studenog 2020. g.

Zaštita osobnih podataka:

• Popunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem fotografija autor daje suglasnost organizatoru Natječaja za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja sportske fotografije 2019.
• Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te obavještavanje sudionika o ishodu Natječaja i obavijestima vezanim uz otvaranje izložbe te nagrada autorima,
• Prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani.

Izložba najboljih radova:

• Organizatori će nakon zaključenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na foto izložbi koja će biti organizirana početkom prosinca 2020. g. u Rijeci.
• Mjesto i točno vrijeme održavanja izložbe odredit će se naknadno. Izložba, osim u Rijeci, može biti postavljena i u drugim mjestima Hrvatske te zemljama suradnika.

Glavni pokrovitelji izložbe:
Primorsko-goranska županija
Hrvatska olimpijska akademija

Pokrovitelji izložbe:
Hrvatski olimpijski odbor
Središnji državni ured za šport RH

Suradnik u projektu:
Fotoklub Rijeka

Print Friendly, PDF & Email