Please turn ON Javascript for full user experience.

Mladenu Pokrajčiću nagrada za životno djelo

Mladenu Pokrajčiću, predsjedniku Saveza sportske rekreacije “Sport za sve” PGŽ uručeno je priznanje Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” za 40-godišnji sportski rad na Krku, a posebice zbog postignuća pri organiziranju i promoviranju sportske rekreacije starijih osoba.

Print Friendly, PDF & Email