Please turn ON Javascript for full user experience.

Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u sportu PGŽ 2021. g.

Zajednica sportova PGŽ objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Primorsko-goranske županije u 2021. g.

Javni poziv JPS ZS PGŽ za 2021. g. (puni tekst javnog poziva)

Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

Zajednica sportova Primorsko-goranske županije
Jadranski trg 4/3, 51000 Rijeka

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 30 dana od objave javnog poziva, a zaključno do 15. studenog 2020. godine.

(informacije na tel. 312-031, info@sport-pgz.hr)

Pristupnica JP 2021.
Pristupnica JP 2021. – Županijski instruktor
Obrazac PP – Proračun programa
Obrazac OPP – Opisni podaci o programu
Obrazac PŽS – financijski plan ŽSS
Obrazac ŽSS – redovna djelatnost županijski savezi
Obrazac IVP – izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Obrazac – Izvještaj o provedbi programa u 2020. g.
Obrazac Izvještaj o provedbi programa u 2020. g – Županijski instruktor
(predaje se ZS PGŽ po realizaciji odobrenog programa u 2020. g.)

Pravilnik o postupku podnošenja prijava programa JP u sportu PGŽ – Upute za prijavitelje
Pravilnik o kriterijima za vrednovanje i odabir programa JP u sportu PGŽ

*NAPOMENA: Molimo prijavitelje da prije ispunjavanja obrasca pročitaju odredbe Uputa za prijavitelje i Pravilnika o kriterijima, te da ne koriste obrasce od prethodnih godina.

Print Friendly, PDF & Email