Please turn ON Javascript for full user experience.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Zajednici sportova PGŽ

Temeljem članka 39. i 44. Statuta Zajednice sportova PGŽ, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije 4. siječnja 2023. godine, raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Zajednici sportova Primorsko-goranske županije, na radno mjesto: STRUČNI SURADNIK u Zajednici sportova Primorsko-goranske županije.


Stručni suradnik u Zajednici sportova Primorsko-goranske županije (1 izvršitelj/izvršiteljica) prima se na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za porodiljni dopust.

Osim uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– Visoka ili viša stručna sprema kineziološkog ili društvenog smjera
– Najmanje 3 godine radnog iskustva
– Poznavanje jednog svjetskog jezika
– Poznavanje rada na računalu

U pisanoj prijavi na Javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela te e-adresa).
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslik:
– domovnice i osobne iskaznice,
– životopis i opis dosadašnjeg rada,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine ostvarenom na odgovarajućim poslovima,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave natječaja, s naznakom „za natječaj“ na mail adresu info@sport-pgz.hr

Print Friendly, PDF & Email