Please turn ON Javascript for full user experience.

Izobrazba za redara na sportskim natjecanjima

Protect Educa – ustanova za izobrazbu zaštitara i čuvara objavila je oglas za osposobljavanje osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima.

Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN br. 117-03) nalaže da osobe koje obavljaju redarsku službu na sportskim natjecanjima (utakmicama) moraju biti za to osposobljene. Prilikom prijave utakmica (okupljanja) Ministarstvu unutarnjih poslova potrebno je navesti imena osoba (redara) koje će uz profesionalne zaštitare obavljati redarsku službu. Te osobe ovim zakonom moraju biti osposobljene za obavljanje ovoga posla.

Osposobljavanje i izobrazbu temeljem Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova od 03.06.2005. g. započela je tvrtka Protect Educa, a program se provodi na shodno Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitara (NN br. 103/04), te Pravilniku o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN br. 54/04).

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima kao i oba Pravilnika možete pročitati na našim stranicama pod Dokumenti/Ostali dokumenti. (tekst natjecaja)

Sve obavijesti u svezi programa izobrazbe redara i zaštitara mogu se dobiti na telefon broj 051 358-541 i 091 1258-096.

Print Friendly, PDF & Email