Please turn ON Javascript for full user experience.

Dr.sc. Vanja Smokvina u Radnom tijelu za izradu Nacionalnog programa sporta

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić imenovala je dopredsjednicu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) dr.sc. Sandu Čorak voditeljicom radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom. Sanda Čorak suautorica je Strateškog plana HOO-a za razdoblje 2015. – 2022. te suradnik u izradi i recenzent Strategije razvoja sporta PGŽ 2016. – 2020.

Članom Radnog tijela imenovan je i Riječanin dr.sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci) koji je aktivno sudjelovao u izradi Strategije razvoja sporta PGŽ 2016. – 2020.

Ostali članovi Radnog tijela imenovani su: izv. prof.dr.sc. Tomislav Krstičević (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Dražen Čular (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu), Hrvoje Čustonja (Hrvatski školski sportski savez), Ticijan Komparić (Hrvatski paraolimpijski odbor), dr.sc. Martina Jeričević, Nataša Muždalo i Darko Vučić (Središnji državni ured za šport).
Nacionalni program sporta je dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja sporta, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća te određuju nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe. Donosi ga Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od osam godina.

Odluka o imenovanju dostupna u nastavku.
Odluka o imenovanju članova radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom

Print Friendly
PodijeliShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone